نفرين به تو اي عشق من
اي عشق من نفرين به تو
من را تباه كردي

عشق مرا همچون هوس
آغوش گرمم را قفس
جاي مرا با ديگران
نقش مرا با اينو آن
باز اشتباه كردي

اي عشق من نفرين به تو
من را تباه كردي

اي عشق من نفرين به من
نفرين به من اي عشق من
نفرين به من كه عاشقت بودم و خواهم بود باز

نفرين به دل ، مي خواهدت
مي گويدم :
با جورو سودايش بساز

نفرين به قلبم گويدم :
همرا در عشقش بسوز
من دوستش دارم هنوز

اي عشق من نفرين به من
نفرين به من اي عشق من

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2009 Pileha.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi