هنر عکاسی و تاثیر آن بر دیگر هنرها

ملودی سلطانی

   

 

 

 

(با یاد دوست هنرمندم" محسن رسول اف" عکاس و کاریکاتوریست
و چه عکسها که نگرفته گذاشت و گذشت....)

دوربین عکاسی و هنر عکس برداری سالهاست که باعث تحول عظیمی در هنر دنیا شده است. این تغییر از زمان مکاتب هنری چون امپرسیونیسم ها و اکسپرسیونیسم ها آغاز شد. آنچه بعد از اختراع عکاسی اهمیت پیدا می کند این است که  کلکسیونر ها و گالری دارها و خریداران آثار هنری، دیگر منتظر خلق اثری با خصوصیات عینیت پردازی از طبیعت و پیرامون آن نبودند.  چرا که به مددِ ثبتِ لحظه به لحظۀ تصاویر، توسط دوربین های اولیه این کمبود جبران می شد . تا قبل از این، تنها گاهی خلاقی چون رامبراند، نور را و نابغه ای چون داوینچی خط را در آثارشان نمایان تر جلوه دادند .
همین ساختار شکنی کوچک هم با خشم عمومی و اعتراضات فراوان جامعه هنری رو برو می شد . با ظهور صنعت عکاسی، هنرمند نقاش مجالی یافت برای خلق اثری آزاد و نه در قید کالبدهایی فیگوراتیو و خشک و تصنُعی و سفارشی .

 این چنین است که آثار دو ران مدرنیسم به مراتب از آثار قبل از خود پر بار تر و خلاقانه تربه نظر می آید. از گذشته که بگذریم، عکاسی بعد از سالهای اولیه جنگ های جهانی از یک صنعت منحصر به عکاسخانه ها و آتلیه ها تبدیل به ابزاری برای بیان یک اثر با ویژگی های هنری و خلاق شد .
امروزه عکاسی توانسته در رشته ها ی مختلف هنری بخصوص هنرهای تجسمی، نمایشی و معماری جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
در این میان بر ارتباطات تصویری و گرافیک بیشرین تاثیر را داشته است. طی دهه های 20 و 30 قرن بیستم عکاسی تبلیغاتی مطرح و طی دهه های 40 و 50 قرن بیستم خود را به عنوان یک وسیله پر نفوذ و موثر تثبیت نموده است.
در طول جنگ جهانی دوم نقاش - عکاس تر کیب های زیادی در زمینه تبلیغات به کار بردند و موفقیت آنها در استفاده از عناصر فتو گرافیک و ترسیمات نمونه های خوبی برای آیندگان به جا گذاشت
با تکامل فنون و تکنیک های عکاسی بخصوص هنر دیجیتالی
((digital arts)) که به مدد فنون و فن آ وری های نوین امکان ظهور یافته بود شاخه ای چند وجهی به خود اختصاص داد به نام فنو گرافیک که خود شیوه ای از گرافیک می باشد که با تکیه بر ترفند ها و شیوه های مختلف عکاسی به وجود آمده است و در غنی کردن طرح حای گرافیک نقش عمده ای را ایفا می کند.
اما علاوه بر این در کار هنرمندان گرافیک، عکاسی آنچنان موثر واقع شد که آنها تر جیح می دهند همواره موضوعات خود را از طریق همکاری با عکاسان بپرورانند از این روست که رفته رفته عکاسی جای طراحی و نقاشی را در پوستر ها و آگهی ها و غیره اشغال کرده است.
 

*******************

کوتاه در پیرامون عکاسی"

- اختراع اتاقک تاریک در قرن یازدهم . م توسط حسن ابن هیثم (دانشمند اهل بصره ) برای دیدن ستاره ها و مطاله کسوف و خسوف.
- اختراع کمرا ابسکورا در قرن 16 توسط ِ داوینچی.
- به سال 1819 سر جان هرشل انگلیسی محلول ثبوت را کشف می کند.و از ترکیب کلمه فتو به معنی نور و گرافی به معنی ترسیم کردن واژه فتو گرافی را ابداع می کند.
- ژوزف نیسفورنی یپس اولین بار مواد حساس به نور را در اتاقک تاریک بکار برده استو اولین عکس دنیا را به ثبت رسانده است
او همچنین این روش را هلیو گرافی یا ترسیم به وسیله خورشیدنام گذاری می کند.
- ویلیام هنری فوکس تالبوت انگلیسل با تهیه تصویر نگاتیو در ابعاد کوچک تر بزرگ سازی تصویر و به دست آوردن تصویر مثبت و منفی دو مرحله اساسی در ظهور عکس را تکمیل می کند.
یکی از اولین عبارات زیبا شناسانه در مورد عکاسی نیز از تالبوت است: (( یک شعاع نور خورشید ،یک درخت بلوط خشک شده یا یک سنگ پوشیده از خز می تواند یک رشته افکار و احساسات و تصورات با شکوه را بیدار کنند))

 

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2009 Pileha.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi