(( باز امشب فانوسی روشن نيست .... ! ))

 

در مورد يکی از آشناترين فرهنگهای طبقاتی از مردم جامعمون ، که همان فرهنگ نوشدارو بعد از مرگ قهرمان داستانهاست ، ( منظورم داستان زندگيه ! ) بايد بگم که اين بار قهرمان داستان آهنگساز اونه و ترانه ساز تيتراژ آخرش. اگر دوستان محترم از اين قهرمان فقط روزهای قهرمانیشو

بپذيرن ، بايد بگم که ايشان کمی بيش از 40 سال بازيگر نقششون بودن.

هر فريم از بازيگريهای ايشان چنان با حافظه فراموشکار ما عجين شده ، که نه تنها از ياد نبرديم  !!! بلکه مانند نقوش برجسته آثار مانده

بر ديوارهای تخت جمشيد ( شايد لازم باشه کمی آدرس جغرافيايي و فرهنگيش رو هم بدم ! ) بر قلب ما حک شده است .

از اين تبار عاشق همين چندی پيش ديگر بازيگر واژه ساز و واژه سوز بزرگ ، از بين ما رفت که دريغ از يک اطلاع کوچک که دريغ ازيک خبر ناقابل .

احمد شاملو  وقتی پلان آخر خودشو به پايان برد ، سکوت بيداد ميکرد و حضور تماشاچي های تماشاخانه اش آنقدر بيشمار بود که به مانند

يه راهپيمايي ياد آور سپاس از استاد مسلم ادبيات مي بود .

به هر روی بابک بيات با تمامی خستگی چهار دهه آهنگسازی درخشان و خاطره ساز هنوز شکسته نشده . وقتی بعد از حمله بيماری ، ايشان را بر تخت بيمارستان ديدم جريان سردی از سرم تا پايانه پاهايم گستره  يافت . نگاهم بر سکانس اول آشنايي با استاد ماسيد . از تمامی اجسام پيرامون با همه نگاهها مثل يک جسم سيال جدا شدم و صورت مهربون اما مصمم استادمو ديدم که به من گفت : ياد شهرام دانش بخير .

ولي اين صورت ديگه اون صورت نبود ، پلان ها در ذهنم به بينهايت ذرات متلاشي شدن و من خيره در نگاه بابک چيز عجيبي رو کشف کردم و اون بازگشتش بود به زندگی .

و گويا با اين نگاه ميخواست پيامی به من بده و اون آزادگی و ايستايي در برابر هر چه که انسان رو از معنی واقعی زندگی جدا ميکنه . نگاهش پر از آرامش و چيزی که به تعبير هم تبارش اين گونه بود :

آهی از سر رضايت .

اونو سالها گم کرده بود و حالا در خودش يافته بود ، در آخر او به زندگی برگشته و ما تماشاچی های تماشاخانه اش برای شنيدن تيتراژ اوّل از زندگی دوباره اون بايد بليت بخريم . بليتش فقط کمی قدر شناسی و دعاست .

مانی رهنما     

تهران 23/ 8 /85

 

 

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi