تو زيبا تر شدی

 

نشستي با منُ شب شعله ور  شد

غرورم از حضورت تازه تر شد

نشستي با منُ انديشه آواز

سكوتم سازُ شب اندازه تر شد

 

 

نشستي با منُ روز عاشقونه

گرفت از ماهِ دلواپس نشونه

نشستي با منُ پاييزِ احساس

بهاري شد ، تو ايهامِ زمونه

 

 

تو عاشق تر شدي دنيا خبر شد

رسومِ زشت ُ زيبا بي اثر شد

تو زيبا تر شدي ، واژه ، ترانه

حقيقت ، شاعرانه ساده تر شد

 

تو شاعرتر شدي ، شب شعله ور تر

تو از من تر شدي ،  من از خدا تر

تو پروانه ترُ من اوج پرواز

وزين تر ، آشنا تر ، بي صدا تر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو  | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi