حادثه

 

تو کدوم حادثه گم شد ، اون که از ستاره اومد

اون که با ورودش  آواز ، رو لبم دوباره اومد

چه شبی علاقه کم بود ، تو کجای قصّه رنجید

تو کجای عاشقیام ، تپشای منو کم دید

تو کدوم خط از ترانه ، مهربونش نسرودم

من مسبّب کدوم غم ، تو نگاهش شده بودم

تو کدوم وقت نوازش ، بین بووسه وقفه افتاد

عطر خوب تنو کی دید  ، تو نفس کشیدن باد

داغی همیشه من، تو کجای شعله شد سرد

باعث کدوم شکنجم ، که به گریه ترک من کرد

من مصلوب شکستن ، مجرم کدوم گناهم

تو کدوم حادثه گم شد ، اونکه امنه به نگاهم

 

 

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو  | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi