بليط ِ يكسره، پاسپورت ِ بي ويزا و ترمينال
منو چك اين ِ پروازي به اسم ِ مرگ در تبعيد
سفر از ماه تا ماهي، مسير از آه تا آهن
پس ِ پشت ِ سرم، آينده آب و آرزو پاشيد‏

همه دور و همه سرد و همه تسليم و بي آزار
نفس گيره صف سين و صف جيم و صف تفتيش
كجاي قبله ي ِ مادربزرگو رد كنم از مرز
چمدونم پره از دغدغه، دلشوره و تشويش

ترانه سوزِِ خنیاگرکشِ شاعر به مسلخ بر
چه قرمز
- داغه پشت ِ سر، شب ِ قديس ِ استبداد
گريز من به اطراف كدوم سمت كدوم هيچه
چه آبي
- سرده پيش رو، همه بيدر كجا آباد‏

كنار ريشه گم كردن، ته تالار پرس و جو
گذشتن از نوار سرخ بي برگشت بي تكرار
كجايي طعم بوسه، عطر يار، امنيت آغوش
كجايي لذت از قهوه كجايي سرفه از سيگار

چه چشم انداز غمگين
- شادي از آوار و آبادي
چه رنگ آشفته عكسي دارم از پروانه و كشتار
مسير پشت سر ضيافت پلهاي ويروونه
روي موسيقي ي ِ آژير، اذون، خمپاره و رگبار

ترانه سوزِِ خنیاگرکشِ شاعر به مسلخ بر
چه قرمز- داغه پشت سر، شب ِ قديس ِ استبداد‏
گريز من به اطراف كدوم سمت كدوم هيچه
چه آبي
- سرده پيش رو، همه بيدركجا آباد

نئون پشت نئون ظلمت چكيده رو حضور ِ من
پروژكتور، پروژكتور هجوم وحشت ازغربت
مسافر تا مسافر لهجه ي خاموش دلكندن
تو اين تالار تو در توي اشك و آخرين فرصت

كدوم نقشه؟ كدوم آدرس؟ كدوم نمره؟ كدوم مسكن؟
پره پائيزه تابستون توي تقويم گمسالي
چه يخ
- شن - ترس - بارون ميشه چشم انداز اين معبر
كدوم كابوسو معنا ميكنه درياچه ي خالي؟

ترانه سوزِِ خنیاگرکشِ شاعر به مسلخ بر
چه قرمز
- داغه پشت سر، شب ِ قديس ِ استبداد‏
گريز من به اطراف كدوم سمت كدوم هيچه
چه آبي
- سرده پيش رو، همه بيدركجا آباد‏

من و روياي رقص و پرچم و ميتينگ و اعتصاب
من و كابوس كند سنگسار و منجنيق و دار
من و ققنوسك ِ ترانه ي آزادي و صلح و
گريز از اين عجوزه مرثيه ساز ِ پدر سالار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2008 GlassyGuards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi