عماد قربانیان 

 

 

قلبت را روی واژه ها می گذاری و می نویسی...
دیر وقت یک شب بهاری، غمهایت را به قلم و کاغذ می سپاری و بعد...
بعد دیر وقت یک شب بهاری دو سال بعد، قلبت را به مهربانی دو دوست می بخشی...
به مهربانیهای برادری همیشه همراه و به طنین صدایی مهربان...
از مصطفی ازقندی عزیز و عماد قربانیان عزیز برای دعوت این ترانه
به پیله های شیشه ای و صدایی خوش، سپاسگزارم...
و خوشحالم که علی رغم زمان کوتاه ، نتیجه ی کار را دوست داشتیم...
این ترانه را تقدیم می کنم به لبهای همیشه خندان "سیامک پیشدادیان" عزیز که این ترانه ام را دوست داشت و به دستان هنرمندش دعوت کرد

و هرگز فرصتش نصیب او و افتخارش نصیب من نشد...سیامک عزیز که دیگر در میان ما نیست...
شک ندارم که سیامک عزیز نتیجه ی دستان هنرمند عماد قربانیان و صدای خوب و زیبایش و حاصل زحمت گروهش را می بیند، می شنود و

می پسندد...

 

"المیرا آقازاده"
 

 

تعبیر یه کابوسم
چشماتو که می بندی
می پوسم و می ریزم
می بینی و می خندی

تردیدتو بشکن تا
من رد شم از این تکرار
آغوشمو باور کن
یک لحظه فقط یکبار

------------------------

 ملودی: عماد قربانیان

  تنظیم: عماد قربانیان

  پیانو: محمد جواد سام نژاد

ضبط: استودیو سام

پخش: پیله های شیشه ای

 


تا بوده همین بوده
بیدارم و می خوابی
یخ بسته و خاموشم
هستی و نمی تابی

زخمامو نمی بندی
ابری و نمی باری
انگار نه انگارِ
آغوش منو داری

تا بوده همین بوده
حرفامو نفهمیدی
یک بوسه رو بی تردید
با عشق نبخشیدی

    <----

 
 

 

 

 
 

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2008 GlassyGuards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi