عسل خاتون من، صبر من و ما رو بلد نیست
ستاره چین من، انکار فردا رو بلد نیست

اگه عاشق بشه، بارونی همیشه خوابش
سر گریه داره ناز نگاهش

عسل خاتون، دلت هم گریه کم داره غریبم
منم، از لحظه های عاشقانه بی نصیبم

عزیز آشنا پرکن منو، با هق هقت باز
بیا با هم بمونیم تا ابد شهزاده ناز

عسل بانو دیگه گریه نداره ماتم تو
خریداری نداره، اون نگاه حاتم تو

عسل خاتون من، صبر من و ما رو بلد نیست
ستاره چین من، انکار فردا رو بلد نیست

اگه عاشق بشه، بارونی همیشه خوابش
سر گریه داره ناز نگاهش ...

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2008 GlassyGuards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi