من و درگیر خودت کن ، تا جهانم زیر و رو شه
تا سکوت هر شب من با هجومت روبرو شه
بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم
من و درگیر خودت کن بلکه آرامش بگیرم

 

با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه

هر شب حافظه من پُر تصویر تو میشه

با من غریبگی نکن ، با من که در گیر توام

چشماتو از من بر ندار ، من مات ِ تصویر توام

 

تو همینجایی همیشه با تو شب شکل یه رویاس

آخرین نقطه دنیا ، تو جهان من همینجاس

تو همینجایی و هر روز من به تنهایی دچارم

من و نزدیک خودم کن ، تا تو رو یادم بیارم

 

با من غریبگی نکن ، با من که در گیر تواّم

چشماتو از من بر ندار ، من مات تصویر تواّم  ...

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi