من واسه كشتن سايه ها‏ ‏، نه يه دشنه ، يه فندك مي خوام
خنجر و دشنه مال خودت ، من با قلبم به جنگت ميام

خودنويسم كه جوهر نده ، تو از اين هم بزرگ تر مي شي
من اگه حرف تو قلبمُ توي گوشت بگم كر مي شي

خنجر و دشنه تو دستمه ، اين دو تا رو بگير مال تو
تو اگه دستمو رد كني ، بدجوري مي گيرم حالتو

دود سيگارتو مي خوري ، جيغ و داد مي كشي واسه من
دارن از تشنگي مي ميرن ‏، كوسه هايي كه تو قلبتن

ترسوها عروده مي كشن ، كرم مرده توي سيبته
دشنه مي خنده بي وقفه از ، تيركموني كه تو جيبته

يه سوال دارم از تو بگو ، خونه ي خاله جونت كجاست؟
رفتارت واسه من جالبه ، موشي كه دنبال گربه هاست

من پُر از وحشت مُردنم ، دشنه رو توي قلبم بزن
چاقو رو بردار از تو كمد ، سيب تو دستتو پوس   بكن

 

 

من واسه كشتن سايه ها‏ ‏، نه يه دشنه ، يه فندك مي خوام

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi