بپرسيد از اهالي ِمحلّه هاي خوب شهر

قول و قرارتون چي شد ‏، با مردم  ِجنوب شهر

 

آخه مگه بنا نبود باغ همه بهاري شه

تا نكنه پرنده اي ، از تو خونش فراري شه

 

بپرسيد از سواره ها ‏‏، از دوره ي پيادگي

راستي چي شد تموم شدن ، اون همه لطف و سادگي !

 

راستي چي شد نمي رسه ، دستي ديگه به دامني

پس كي ميون ما گذاشت، فاصله ي تو و مني ؟

 

اينور شهر بره كُشون ، مردم  ِسير شادمون

صاحب هر چي خواستني ، بين زمين و آسمون

 

اونور شهر غصّه ي نون ‏، دست خالي با دل ِخون

منظره هاي آشنا ، ابر سياه ِ بي امون !

 

بپرسيد از اهالي ِمحلّه هاي خوب شهر

قول و قرارتون چي شد ‏، با مردم  ِجنوب شهر ...

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi