خداحافظ همين حالا
همين حالا كه من تنهام
خداحافظ به شرطي كه

بفهمي تر شده چشمام


خداحافظ كمي غمگين
بياد اون همه ترديد
بياد آسموني كه
منو از چشم تو مي ديد


اگه گفتم خداحافظ
نه اينكه رفتنت ساده است
نه اينكه ميشه باور كرد
دوباره آخر جاده اس


خداحافظ واسه اينكه
نبندي دل به روياها
بدوني بي توو با تو
همينه رسم اين دنيا


خداحافظ ، خداحافظ

 همين حالا ، خداحافظ ...

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi