تقویم من وحادثه تعطیل ندارد

این آیه ی بی معجزه تاویل ندارد

تفسیرنکن فاجعه ها را به حماسه

تمساح به جزدلهره تمثیل ندارد

 

دیریست برادربه برادرنکند رحم

کو طایفه ای کین همه قابیل ندارد ؟

آن سوی نگاهی که نه خواب است ونه بیدار

ابهام خیال ارزش تحلیل ندارد

 

این قیمت نام است که با ننگ شکسته

هرجایی بی وسوسه فامیل ندارد

چون عاقبت عشق نه کفراست و نه ایمان

ابلیس دراغفال توتعجیل ندارد

 

سردرگمی ازماست ولی قصّه آدم

قرآنی و توراتی و انجیل ندارد ...

 

 

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi