کوله بارم اندوه ، شب نشسته در راه

رد خونی بر خاک ، دشنه در سینه ی ماه

آفتابی مرده ، شیونی در باران

در شب بی لبخند ، سایه ای سرگردان

خنده ی زخمی عشق ، قاب ِ روی دیوار

آنسوی حوصله ام ، شب و من در تکرار

اینا تکه هایی از شکستنه

عکسی از خاطره ها توی تقویم منه

انتظاری در مه ، ساحل تنهایی

موج هایی خسته ، شام ها یلدایی

شعله های آتش ، باغی از خاکستر

مریمِ خشکیده ، از غزل تنهاتر

سایه ای بی عابر ، عابری بی سایه

دفتری پر از هیچ ، فصل ها بی آیه

چشم ها در خوابند ، رمه ها بی چوپان

خواب ها بی رویا ، شب و مه بی پایان

روزها مایوسند ، خواب ها بی تعبیر

دست ها تنهایند ، واژه ها بی تفسیر

اینا تکه هایی از شکستنه

عکسی از خاطره ها توی تقویم منه ...

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi