اي در حريم دست تو ‏، امنيت و آزاديم

جامه دران اصفهان ، در زنده رود شاديم

 

ني نامه هاي مثنوي ، تا در نيستان جاري است

آواي لالايي تو ‏، موسيقي بيداري است

 

چون تشنه بره آهويي، از چشمه هات نوشيده ام

از تو درخت معرفت،‌ رخت غزل پوشيده ام

 

بس پا به رهنه برديم ‏ ، بر بامهاي كاگِلي

با تو ستاره چيده ام ، از آسمان خوشدلي

 

اي ياد يار مهربان ، در كوچه هاي كودكي

اي بوي جوي موليان ،‌ اي زادگاه رودكي

 

نقش نگارستان زدي ، در تارو پود قاليم

محبوبه ي شبهاي دور ، معشوقه ي پيرساليم

 

در بيستون فرياد كيست ، ره خواب شيرين ميزند

سوگ سياوش را دلت ، چون ساز غمگين ميزند

 

دسترنج دختر هاي توست ، در تارو پود قاليم

محبوبه ي شبهاي دور ، معشوقه ي پيرساليم

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi