هر صبح

از خواب می پرم

عجله می کنم

دلفین های آبی را به موهایم میزنم

جای لب هایت را بر لب هایم صورتی می کنم

میز را می چینم

صدایت می زنم

بعد

به یاد می آورم

از چهارم فروردین به بعد

دیگر نبوده ای . . .

 

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi