نقـش تـو  ذهـنـمـو آزار مـي ده  /  يه هنر پيـشه ،  تـوي هـالـة دود

جملـة تكـراريـه «دوست دارم»   / روي  هـديـة ولـنـتـايـن تو بود

قـاب عـكـس تـو كـنار سـازمـه / هنـوزم  هـديــة تـو وا نـشـده

روي گـونـه هـات گـل خيـانتـه  / اون  شـب لعـنتي فـردا نـشـده

 

ذهـن من صحـنة فيلـمـبرداريـه /  «آل پاچينو»  نقـش شيطانو داره

گريمـور صورتـتـو اينجوري كـرد / مي دونـم قـراره بـارون ببـاره !

مي توني هنوز به من دروغ بگـي!  / نقـش تو ، نقـش الـكـي عاشـقه

من مثه ساده دلا گـول مي خورم ! / اسم فيلم «خلايق هر چه لايـقه»

 

وقتـي كه خيـانـت تو گُـل مي ده /  ذهـن من بـوي تـعفّـن مي گيره

پشت صحنـه همه گريـه مي كنن  / آخـر فيلـم نـقـش اول مي ميره

 

از كليسـا صـداي گـريـه مـيـاد /  يه تـوهـم ،  ميـون هـالــة دود

هديه تو وا مي كنم ، يك گل سرخ /  اين تـرانــه توي هديـة تو  بـود

صداي خنـدة شيطـان مي پيچه /  تـو دلـت به ايـن حماقتم نخنـد

صحنه هاي سـانسورو نمي بينـم / درهـاي بهـشتـو روي من نبنـد

 

گل سرخي كه به من هديه دادي  / حـالا پژمـرده شـده شـبيـه تو !

من بهت خونمو  پيشكش مي كنم /  تـا بفهـمي اخـتـلاف نقشــا رو

 

فيلمـتو امشـب دوباره مي بينـم /  نقش تو اين دفـعه عشق من شده

عـاشـق اشـكاي نـازتـم هنـوز /  اين تجـلـيه ، خـدا يه زن شـده

حتـي با اينكه فريبـو  مي بينـم /  دوبـاره بغضـي مي پيچه تو صدام

ديالـوگ كـلامِ تكـراريـة  مـن :/ عزيزم! ده تا دوست دارم.......تمام

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi