يه پياده رو ، يه پله / روبروش يه جوب ، يه نرده

پيش چشم خواب دنیا / فرصت ظهور درده

هرکسی تو لاک فکرش /  همه خردن و خميرن

کفشا با صدای خش خش  / چپ و راست، ميآن و ميرن

پسرای پاشنه خاکی / دخترای پاچه پاره

زن و مرد و بچه خسته / هيشکی حوصله نداره

اينجا يک گوشه ی زخمه / که شده يه عکس عادی

واسه مرهم يه سکه / شده دوره ی کسادی

 

آی خانوم ، آقا، يه لحظه / بـيـا وزنتو بگيرم

تو رو جون مادراتون /  مـنم و بابای پـيرم

فردا امتحان دارم من / بدو امتحان وزنه

مشقای شبم که مونده / خسته ام دارم می ميرم

 

يه پياده رو ، يه بچه /  رو يه پله خيمه بسته

دفتر و مداد و پاک کن / يه مداد نوک شکسته

دو هزار نفر ازاينجا / با عجله در عبورن

خاک کفشاشون چه نزديک / دلاشون از اينجا دورن

يکی سيره ، يکی گشنه ست /  يکی ديرش شده انگار

اين يکی سبک مث پر  /  اون يکی سنگين و پروار

باز صدای غم می پيچه: / بيـا وزنتو بگيرم

جای مشق نوشته صدبار / خسته ام دارم می ميرم

 

آی خانوم، آقا، يه لحظه / بـيـا وزنتو بگيرم

تورو جون مادراتون / مـنم و بابای پـيرم

فردا امتحان دارم من/ بدو امتحان وزنه

مشقای شبم که مونده / خسته ام دارم می ميرم

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi