کو آشنای شبهای من؟ کو؟

دیروز من کو؟ فردای من کو؟

شهزاده من رویای من کو؟

کو همقبیله؟ لیلای من کو؟

وقتی نوشتم عاشق ترینم

گفتی نمی خوام تو رو ببینم

برات نوشتم یه بیقرارم

با خنده گفتی دوستت ندارم

رو بغض ابرا نامه نوشتم

قلبمو مهر نامه گذاشتم

با تو می گیره ترانه هام جون

وقتی نباشی . می میره مجنون

کو آشنای شبهای من؟ کو؟

دیروز من کو؟ فردای من کو؟

شهزاده من . رویای من کو؟

کو همقبیله؟ لیلای من کو؟

چند روزه بارون داره می باره

بوی شکستن برام میاره

میگه غزلپوش تو رو نمی خواد

لیلای خوابت دیگه نمیاد

کو آشنای شبهای من؟ کو؟

دیروز من کو؟ فردای من کو؟

شهزاده من  رویای من کو؟

کو همقبیله؟ لیلای من کو؟

رو بغض ابرا نامه نوشتم

قلبمو مهر نامه گذاشتم

با تو میگیره ترانه هام جون

وقتی نباشی . می میره مجنون

کو آشنای شبهای من؟ کو؟

وقتی نباشی فردای من کو؟

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi