برخی ویژگی های اشعار عامیانه ی احمد شاملو

روجا چمنکار

 
 

 


( در طول تاریخ ایران مردم ما هرگاه می خواسته اند نظرات انتقادی اجتماعی – سیاسی خود را عنوان کنند ، از اشعار عامیانه استفاده

می کرده اند که بیشتر به صورت هجویه بوده است . در قرن اخیر کسانی چون صادق هدایت ، محمد علی جمالزاده ، جلال آل احمد و تعدادی دیگر به گرد آوری و تدوین ادبیات فرهنگ مردم کوچه و بازار پرداخته اند ) .
از آنجایی که نمونه هایی از نمایش های ایرانی از دل رنج ها و مصیبت های مردم سر چشمه می گرفته و در ارتباط تنگاتنگ با زندگیشان بوده، اشعار عامیانه شاملو هم بی شباهت به نمایشنامه ای ریتمیک نیست که راوی آنرا برای عموم روایت می کند و گاه رو به خود مخاطبان ، تماشاچی را هم وارد نمایش می کند ، بنا بر این نمایش بر روی خط ارتباطی دو طرفه قرار می گیرد که تماشاچیان به خوبی قدرت رمز گشایی از سخنان راوی را دارند .
اکثر قهرمانان اشعار عامیانه شاملو مانند درام های لورکا ، بار میراث گران وزنی را بر دوش می کشند ، مرد ها ، بچه ها ، مادران و ... که قربانی شرایط اند .
 
از شاملو نه شعر با زبان عامیانه ( لهجه ی تهرانی ) بر جای است : 1 – شبانه ( یه شبه مهتاب ) 2 – راز 3 – بارون 4 – پریا ( چهار شعر فوق در مجموعه ی هوای تازه منتشر شده است ) 5 – قصه ی دخترای ننه دریا ( مجموعه ی باغ آینه ) 6 – شبانه ( کوچه ها تاریکن ) ( مجموعه ی لحظه ها و همیشه )  7 – من و تو ، درخت و بارون ( مجموعه ی آیدا در آینه ) 8- ترانه ی همسفران ( ترانه های کوچک غربت ) 9- قصه ی مردی که لب نداشت (مجموعه ی در آستانه) که همگی به زبان محاوره ای سروده شده اند ، درست مثل نمایشنامه های لورکا و زبانی که او در " عروسی خون " ، " یرما " و " خانه ی برنارد آلبا " دارد . شاملو نیز مانند لورکا فرهنگ عامیانه مردمش را به خوبی می شناخت که همین زبان محاوره ای و استفاده ی ادبیات عامه دراشعار عامیانه شاملو و همچنین موسیقی کلام که درباره اش بحث خواهد شد باعث شده که این اشعار نمایشی تر باشند .
ذهن شاملو بر اساس اندیشه و کنش اندیشه محکم می شود . شعر او شعر اندیشه است و نباید فراموش کرد که اندیشه گرایی اساسی ترین شیوه ی بیانی اوست ، همچنین بیان نمادین نیز، همواره یکی از ملموس ترین و رایج ترین شیوه های بیانی اوست که این نیز حاصل مهمترین ویژگی نگرشش یعنی همان طور که اشاره شد " اندیشه گرایی" اوست .
این اندیشه گرایی در اشعار عامیانه اش نیز خود نمایی می کند. آشنایی عمیق شاملو با فرهنگ و زبان توده ی مردم از یک سو و آشنایی اش با آثار منظوم و منثور گذشته و کلاسیک فارسی از سوی دیگر باعث شده که بسیاری از لغات کهنه و قدیمی موجود در متون فارسی را دوباره زنده کند و به بسیاری از کلمات عامیانه و غیر شاعرانه اجازه ی عبور در شعر را بدهد . در شناسنامه ی کاری او اثر بزرگی چون "کتاب کوچه" خود نمایی می کند که حاصل تحیقات و مطالعاتش در زبان عامه است . او با این زبان غریبه نیست و در این زبان مایه ی لازم و پایه ی محکمی دارد ، بنابر این می تواند فضای این نوع اشعار را با تناسب و دقت بالایی خلق کند .
شاملو خود در جایی اشاره می کند:من با جرئت می گویم که شعر واقعی از این ترانه ها شروع می شود و با این ترانه ها ادامه پیدا می کند . تجربه ی بسیار موفقی که لورکای شاعر را برای جهان به وجود آورد .
ترانه ، شعری سیال و سهل و ممتنع است . سیال است چون هیچ قالبی را به عنوان قالب قطعی نمی شناسد . ترانه با دو بیتی آغاز شد اما به مثنوی ، غزل ، شعر نیمایی و حتی شعر سپید راه یافت . ترانه سهل است چون سادگی ویژگی عمده ی آن است . ترانه باید با ساده ترین واژگان و عبارات و تصاویر به مفاهیم خود دست یابد تا بتواند با تمام افراد جامعه ارتباط برقرار کند و البته ترانه ممتنع است چون دشواری اش در حفظ روح شاعرانه ، صداقت و عمق آن است . اگرنه به راحتی در گرداب ابتذال غرق می شود . ترانه های شاملو عبارت فولکلور را هم به همراه خود دارند .
فولکلور مشتقی از کلمه ی folk  است و نزدیک ترین معنا به آن شاید هنر عامه باشد . افسانه ها ، متل ها ، ضرب المثل ها ، شعر های کاملا متکی به موسیقی و گاه اساسا بی معنا (مثل اتل متل توتوله ...) را جزو فولکلور طبقه بندی می کنند .
مهم ترین مشخصه ی یک اثر فولکلوریک ، حس نوستالوژی است که به دلیل زنجیره ی تداعی هایش با فولکلور به وجود می آورد . به همین دلیل سرودن و خواندن یک اثر فولکلوریک نیازمند شناخت همه جانبه ی زبان عامه است .
هر چند ترانه به دلیل سهل و ممتنع بودنش و اشعار فولکلور به دلیل داشتن واژگانی که گاه معنایشان را نمی دانیم زیرا به دلیل کاهش استعمال از یاد رفته اند ، اشعار عامیانه شاملو هر دو تعریف را در خود دارد یعنی در عین   سادگی ، پیچیده است . به قول " مارگوت بیکل" : زندگی بسیار ساده است و پیچیده نیز هم .
اما " بارون " ، " پریا " ، " دخترای ننه دریا " و " قصه ی مردی که لب نداشت " را اصولا جزو ادبیات فولکلور به حساب می آورند . این آثار بازخوانی شاعر از ادبیات عامه اند . بازخوانی ای که حرف و اندیشه ی شاعر در دل اثر اصلی نفوذ کرده است و در حقیقت یک " نو افسانه" آفریده   است .
شعر پریا در سال 1332 سروده شد . این شعر سومین اثر از پنجمین فصل کتاب " هوای تازه " است . شعری فولکلوریک که به جرأت می توان گفت مشهورترین و اثرگذارترین شعرها (در نوع خود) در طول چند دهه ی اخیر است.
اسطوره ها و افسانه ها ، داستان هایی است که در طول زمان ذهن ملت ها را به خود مشغول می کند . اسطوره ها و افسانه ها که زاییده ی نیروی تخیل جمع در تبلور آرزو های برآورده نشده ی قومی ، تجسم دردها و شادی های تاریخی و پاسخ به مجهولات طبیعی و ماورای طبیعی آنها در مقابله با طبیعت و پدیده ها و جلوه ها و رویداد های آن است ، پس از آنکه در طول تاریخ با عواطف و آرزو های نسل های گوناگون می آمیزد و به زندگی خویش ادامه می دهد ، سرانجام به دست نویسنده ای توانا به صورت کتاب در می آید و صورت ثبت شده ای پیدا می کند .
اسطوره ها و افسانه ها که به قول " ژوزف کمپبل " رؤیاهای جمعی و غیر شخصی اند همچنان که رؤیاها اسطوره ی شخصی ، با ظرفیت شاعرانه و سمبلیک و تأویل پذیری که دارند ، در هر دوره ای بر حسب شرایط و اوضاع خاص اجتماعی ، می توانند بار معنایی جدیدی را بپذیرند و از طریق تأویلی جدید ، سمبل بعضی افکار و حوادث نو در زمینه ی رخداد های سیاسی و اجتماعی جامعه و عواطف شخصی گردند .
برداشت سمبلیک و استعاری از داستان ها و افسانه ها و اساطیر بستگی مستقیم به قدرت تخیل شاعر در تطبیق آنها با زیر و بم رویداد های اجتماعی و احوال روحی و عاطفی او دارد . در شعر " پریا " ی شاملو ، اوج توانایی یک شاعر را در استفاده از این افسانه ها و داستان ها می بینیم در عین حالی که در این شعر تشخیص صورت غالب ، تصویر است . یعنی کلام او کلامی است تصویری در توصیف صحنه و شخصیت ها .
در شعر فارسی تا کنون سه گونه وزن و موسیقی شعری به کار رفته است : وزن عروضی ، وزن نیمایی و موسیقی طبیعی شعر . چون تمام وزن ها قراردادی اند و وزن ، بر مبنای تکرار شکل می گیرد ، دو گونه ی نخست موسیقی تکرار است . در حالی که گونه سوم طبیعی و از تمام قیدها آزاد است و می تواند در شعر به هر نوع ترکیب یا تألیف یا ساختار موسیقیایی بینجامد .
در شعر امروز ، شاملو شاخص ترین چهره ای است که پس از نخستین تجربه های موزون سرایی خود دریافت که وزن رایج ، در فرآیند آفرینش شعر ، نقشی بازدارنده و دگرگون کننده دارد و ذاتی زبان و شعر نیست ، پس با آگاهی ، وزن مرسوم را رها کرد و کوشید زبان شعرش را به صورت طبیعی کلام نزدیک سازد و از موسیقی طبیعی زبان بهره جوید . کلام آهنگین شعر شاملو به خصوص در شعر " قصه ی دخترای ننه دریا " در اجرایی شدن و نمایشی شدنش تأثیر بسزایی دارد : دیگه شب مرواری دوزون نمی شه / آسمون مثل قدیم شب ها چراغون نمی شه / غصه ی کوچیک سردی مث اشک / جای هر ستاره سوسو می زنه ، / سر هر شاخه ی خشک / از سحر تا دل شب جغده که هوهو می زنه .
کشمکش ، موجب بقای آدمی و در واقع جوهر هستی وجود اوست . آنچه که آدمی را از مرگ و نیستی نجات می دهد تلاش درنگ ناپذیر او در فراهم آوردن وسایلی است که تداوم هستی اش را موجب می شود . کشمکش دراماتیک نه تنها آگاهانه وقوع می یابد بلکه در هر صحنه نیز در راستای جهتی معین حرکت دارد تا به هدفش برسد . این اتفاق در " قصه ی مردی که لب نداشت " میان حسین قلی و عوامل طبیعی و خودش می افتد . حسین قلی ، کسی است که تصمیم می گیرد سرنوشت خود را تغییر دهد و بر تقدیری که شاید برایش رقم زده اند غلبه یابد ( لبی برای خندیدن از کسی قرض کند ) در حالی که نمی داند مشکل از جای دیگری است .

 

منابع و مآخذ

- شاملو احمد ، هوای تازه ، اتشارات نگاه – انتشارات زمانه ، چاپ هشتم 1372 ، تهران .

- شاملو احمد ، باغ آینه ، انشارات مروارید ، چاپ هفتم 1371 ، تهران .

- شاملو احمد ، در آستانه ، انتشارات نگاه ، چاپ اول 1376 تهران .

- مجابی جواد ، شناخت نامه ی شاملو ، نشر قطره ، چاپ دوم پاییز 1377 ، تهران .

- دکتر پور نامداریان تقی ، سفر در مه (تاملی در شعر احمد شاملو) ، انتشارات زمستان ، چاپ اول 1374 ، تهران .

- مارزلف اولریش ، طبقه بندی قصه های ایرانی ، ترجمه ی جهانداری کیکاووس ، انتشارات سروش 1376 ، تهران .

- نیکبخت محمود ، مشکل شاملو در شعر (از اندیشه تا شعر ) ، نشر هشت بهشت ، چاپ اول 1374 ، اصفهان .

- پاشایی ع ، انگشت و ماه (خوانش نه شعر احمد شاملو) ، موسسه انشارات نگاه ، چاپ اول 1377 ، تهران .

- نوری زاد محمد حسین ، چهار افسانه ی شاملو ، نشر دنیای نو ، چاپ اول 1380 ، تهران .

- مجموعه ای از اشعار شاعران بزرگ جهان ، ترجمه ی شاملو احمد ، انتشارات نگاه – انشارات زمانه ، چاپ چهارم 1376 ، تهران .

- دستغیب عبدالعلی ، نقد آثار احمد شاملو ، انتشارات چاپار ، چاپ دوم 1354 ، تهران .

- گارسیا لورکا فدریکو ، سه نمایشنامه ، ترجمه ی شاملو احمد ، نشر چشمه ، چاپ دوم 1382 ، تهران .

- حریری ناصر ، درباره ی هنر و ادبیات ، گفت و شنود با احمد شاملو ، نشر آویشن (بابل) ، چاپ چهارم 1377 ، تهران .

 

 

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi